Nieuws

Het Veenschap heeft de schaapjes op het droge! (09/01/2017)

De Vereniging het Veenschap beheert een groot natuurgebied dat globaal ligt tussen het Hazenpad, de Oosterveenweg, de Hofmansweg en de Paterswal. De bedoeling is om het gebied terug te brengen en te houden in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen dat er weer heide groeit en de bomen en struiken verdwijnen.
Inmiddels zijn de bomen verdwenen en worden de weer terugkomende struiken door middel van snoeien aangepakt. Regelmatig worden er snoeisessies georganiseerd. Hier komen heel veel vrijwilligers op af die geheel belangeloos meehelpen.

In de praktijk is gebleken dat het met snoeien alleen niet lukt en heeft de Vereniging een paar jaar geleden een aantal schapen aangeschaft die ingezet worden op het gebied te begrazen. De kudde bestaat inmiddels uit ruim 100 heideschapen. Dit zijn allemaal ooien, die als het goed is drachtig zijn. De eerste lammetjes worden medio februari verwacht en dat zal waarschijnlijk inhouden dat de kudde na de lammerperiode verdubbeld is.
De kudde wordt geheel beheerd door vrijwilligers. De Vereniging ontvangt geen enkele subsidie alleen worden een aantal taluds langs kanalen e.d. voor het Waterschap begraasd waarvoor een bijdrage wordt ontvangen.

Voor de schaapskudde was er geen eigen onderkomen. Tot nu toe heeft de Vereniging in de winterperiode en dat is ook de periode dat de lammetjes geboren worden, gebruik mogen maken van schuren die belangeloos door agrariers beschikbaar zijn gesteld. Dit werd natuurlijk enorm gewaardeerd maar toch wilde de Vereniging graag de beschikking hebben over een eigen onderkomen c.q. schaapskooi in het gebied.

In het verleden stond er in Engbertsdijksvenen een schaapskooi die eigendom was van Staatsbosbeheer die een kudde schapen had in dat gebied. In verband met bezuinigingen is de kudde opgeheven en is de schaapskooi geschonken aan het Veenmuseum.

In zeer goede samenwerking met het Veenmuseum is besloten deze schaapskooi te herbouwen bij het Veenmuseum. Voor het museum natuurlijk een prachtige aanwinst die geheel past bij een veenmuseum.
Voor de vereniging Het Veenschap was het een unieke kans om een eigen onderkomen voor de schapen te krijgen.

Met behulp van een groep zeer enthousiaste vrijwilligers is enkele maanden geleden met de herbouw van de schaapskooi begonnen. Dit is zeer voorspoedig verlopen en inmiddels is de schaapskooi nagenoeg gereed.
De Vereniging het Veenschap is ook de vele sponsoren dankbaar die in geld maar ook in natura hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de schitterende schaapskooi.

Afgelopen zaterdag zijn de klauwtjes van de schapen bekapt en kon er al gebruik gemaakt worden van de schaapskooi.
Ook het schapenscheren zal op Hemelvaartsdag bij de schaapskooi plaats vinden gelijktijdig met de jaarlijkse open dag van het Veenmuseum.
Voor het publiek is de schaapskooi dan ook te bezichtigen en ook tijdens de normale openingsuren van het Veenmuseum via de ingang aan het Hazenpad.Terug naar overzicht...