Nieuws

19/01/2016 - Uitnodiging ledenvergadering van 25 januari 2016
Geachte Leden, Donateurs en Vrijwilligers, Namens het bestuur van de vereniging “Het Veenschap” nodig ik u uit voor de ledenvergadering van 25 januari 2016, ’s avonds om 20.00 uur in het Veenmuseum aan de Paterswal te Vriezenveen. Graag willen we die avond om 20.00 uur aan u...
18/01/2016 - Notulen ledenvergadering d.d. 26 januari 2015
Aanvang 20.00 uur Locatie Veenmuseum 1. Opening De voorzitter heet de 28 aanwezigen welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige ledenvergadering De notulen van de vergadering van 27 januari 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen -Afwezig met kennisgeving: Dineke...
17/01/2016 - Jaarverslag 2014
Ook in 2014 zijn we samen weer actief geweest in “Het Veenschap”. We hebben het idee de begroeiing langzaam onder controle te krijgen. De inzet van de schapen lijkt effectief. Daarnaast is het leuk gezamenlijk snoeiwerkzaamheden te verrichten. Op 27 januari 2014 hebben we de...
08/12/2015 - Bekappen 2015
Hieronder de fotos van de Bekappen...
10/11/2015 - Fotos Natuurwerkdag 2015
Hieronder de fotos van de Natuurwerkdag...
06/11/2015 - Natuurwerkdag in Het Veenschap (2015)
Op zaterdag 7 november a.s. is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap doet hier aan mee. Iedereen die de natuur een warm hard toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, opruimen van takken enz. Om...
23/10/2014 - Natuurwerkdag in Het Veenschap
Op zaterdag 1 november a.s. is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap doet hier aan mee. Iedereen die de natuur een warm hard toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, opruimen van takken...
02/10/2014 - Jaarverslag 2013
In 2013 hebben we weer volop kunnen werken in het “Het Veenschap”. Op 28 januari 2013 hebben we de ledenvergadering gehouden. Hierbij hebben we 17 leden en donateurs mogen begroeten. Er waren 2 afmeldingen. Na de pauze heeft Jan Bokdam een presentatie gehouden omtrent de mogelijke...