Nieuws

23/10/2014 - Natuurwerkdag in Het Veenschap
Op zaterdag 1 november a.s. is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap doet hier aan mee. Iedereen die de natuur een warm hard toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, opruimen van takken...
02/10/2014 - Jaarverslag 2013
In 2013 hebben we weer volop kunnen werken in het “Het Veenschap”. Op 28 januari 2013 hebben we de ledenvergadering gehouden. Hierbij hebben we 17 leden en donateurs mogen begroeten. Er waren 2 afmeldingen. Na de pauze heeft Jan Bokdam een presentatie gehouden omtrent de mogelijke...
01/10/2014 - Notulen ledenvergadering d.d. 27 januari 2014.
1. 20.00 uur Ontvangst en koffie. 2. Opening: De Voorzitter heet de 28 aanwezigen welkom en opent de vergadering. 3. Vorig verslag: Geen opmerkingen. 4. Mededelingen: Afwezig met kennisgeving: H.Jonker, J.Nijen Twilhaar, dhr. Sloet, Peddemors, Uitslag, Vellinga. Omdat de...
23/05/2014 - Nieuwsbrief Het Veenschap Mei 2014
  Algemeen  In deze nieuwsbrief willen we jullie bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de  schaapskudde.  Zoals bekend hebben de schapen de wintermaanden doorgebracht op de weilanden van de fam.  Mispelaar en Wilharms. Toen de lammerperiode in zicht...
21/01/2014 - Uitnodiging ledenvergadering 27 januari 2014
Geachte Leden, Donateurs en Vrijwilligers, Namens het bestuur van de vereniging “Het Veenschap” nodig ik u uit voor de ledenvergadering van 27 januari 2014, ’s avonds om 20.00 uur in het Veenmuseum aan de Paterswal te Vriezenveen. Graag willen we die avond om 20.00 uur aan u de activiteiten van...
18/10/2013 - Natuurwerkdag in Het Veenschap
Op zaterdag 2 november a.s. is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap doet hier aan mee. Iedereen die de natuur een warm hard toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, opruimen van takken enz. Om...
30/09/2013 - Dag van Het Veenschap 2013 groot succes
 Afgelopen zaterdag 28 september was de Dag van het Veenschap. Deze dag wordt georganiseerd door de Vereniging het Veenschap. Hoewel er meerder keren per jaar gesnoeid wordt, is deze dag toch wel het hoogtepunt. Dat bleek ook uit de belangstelling die dit jaar weer groter was dan voorgaande...
28/09/2013 - Dag van Het Veenschap 2013
Tussen de Oosterveenweg en het Hazenpad ligt het prachtige gebied Het Veenschap. Hier wordt door de leden van de Vereniging Het Veenschap en vrijwilligers op snoeidagen gewerkt in het veen. Op zaterdag 28 september is er weer een snoei- en opruimdag die de Dag van het Veenschap genoemd...