Nieuws

28/08/2016 - Brandhout te koop
Momenteel heeft de Vereniging brandhout te koop. Dit hout is afkomstig uit het gebied en bestaat vooral uit berkenhout. Uitermate geschikt dus voor de open haard. De prijs bedraag voor ongekloofd hout, maar wel aan korte stukken, EUR 45,- per m3. Als het hout ook gekloofd is bedraagt de prijs EUR...
04/05/2016 - Schapenscheren bij het Veenmuseum
De vereniging HET VEENSCHAP heeft al een aantal jaren een eigen schaapskudde. De kudde bestaat inmiddels uit ruim 80 volwassen schapen en 85 lammetjes. Het zijn schapen van verschillende rassen zoals Drentse heideschapen en Scottish blackface. Deze schapen zijn uitermate geschikt voor het begrazen...
14/03/2016 - Snoeien in Het Veenschap
Afgelopen zaterdag 12 maart is er weer volop gesnoeid en opgeruimd in het Veenschap. Het was prachtig weer en er was een mooie groep vrijwilligers aanwezig.  Ook de jeugd was sterk vertegenwoordigd.  De catering was zoals gebruikelijk weer goed verzorgd. Klik hier voor de...
22/02/2016 - Eerste lammetje geboren
Goede avond, Enige dagen eerder dan verwacht is het eerste lammetje geboren. Het liep vanmorgen in goede gezondheid in de wei en is inmiddels overgebracht naar de stal/schuur. Op bijgaande foto is te zien dat het een zwart schaap is. Hij (het is een ram) lijkt dus niet op de moeder en ook...
19/01/2016 - Uitnodiging ledenvergadering van 25 januari 2016
Geachte Leden, Donateurs en Vrijwilligers, Namens het bestuur van de vereniging “Het Veenschap” nodig ik u uit voor de ledenvergadering van 25 januari 2016, ’s avonds om 20.00 uur in het Veenmuseum aan de Paterswal te Vriezenveen. Graag willen we die avond om 20.00 uur aan u...
18/01/2016 - Notulen ledenvergadering d.d. 26 januari 2015
Aanvang 20.00 uur Locatie Veenmuseum 1. Opening De voorzitter heet de 28 aanwezigen welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige ledenvergadering De notulen van de vergadering van 27 januari 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen -Afwezig met kennisgeving: Dineke...
17/01/2016 - Jaarverslag 2014
Ook in 2014 zijn we samen weer actief geweest in “Het Veenschap”. We hebben het idee de begroeiing langzaam onder controle te krijgen. De inzet van de schapen lijkt effectief. Daarnaast is het leuk gezamenlijk snoeiwerkzaamheden te verrichten. Op 27 januari 2014 hebben we de...
08/12/2015 - Bekappen 2015
Hieronder de fotos van de Bekappen...