Home

Welkom op de website van het Veenschap.

De vereniging is in 2009 opgericht. Onder het Veenschap wordt in dit verband verstaan het gebied dat begrensd wordt door het Hazenpad, de Hoffmansweg, de Verbindingsleiding en de Paterswal.

De bedoeling van de Vereniging is om dit gebied zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat wil zeggen dat de bomen en struiken zoveel mogelijk verwijderd worden zodat de heide terug kan komen.

Er zijn daarom heel veel bomen gekapt en ook de struiken zijn zoveel mogelijk verwijderd. Periodiek worden er snoeidagen gehouden Heel veel vrijwilligers werken hier geheel belangeloos aan mee.

Omdat er toch steeds weer opslag van struiken en bomen is heeft de Vereniging inmiddels een eigen schaapskudde in beheer, deze kudde bestaat momenteel uit ruim 160 schapen inclusief de lammeren.
Ook het beheer van de schaapskudden is helemaal in handen van een grote groep (vaste) vrijwilligers.

Een actueel punt is de bouw van een schaapskooi. Tot voor enkele jaren stond er in het natuurgebied Engbertsdijksvenen een schaapskooi die eigendom was van Staatsbosbeheer. Omdat Staatsbosbeheer stopte met een eigen schaapskudde stond deze schaapskooi leeg en is ze geschonken aan het Veenmuseum.
De schaapskooi zal nu herplaatst worden en dan zal ze gebruikt door de Vereniging het Veenschap voor de huisvesting van de kudde.
De vereiste vergunningen zijn binnen en met de (her)plaatsing kan begonnen worden.

Augustus 2016,
Hans FokkeNieuws

02/04/2017 - Schaapskooi vereniging Het Veenschap
De Vereniging het Veenschap beheert een groot natuurgebied dat globaal ligt tussen het Hazenpad, de Oosterveenweg, de Hofmansweg en de Paterswal. De bedoeling is om het gebied terug te brengen in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen dat er weer heide groeit en de bomen en struiken...
09/11/2016 - Succesvolle natuurwerkdag in Het Veenschap
Afgelopen zaterdag was het de landelijke natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap deed hier weer aan mee. Om 9.00 uur was er al een grote groep vrijwilligers aanwezig om geheel vrijwillig in de natuur bezig te zijn. Er werd gesnoeid en gezaagd en er werd heel veel gekapt hout op stapels...
08/11/2016 - Hoogste punt schaapskooi vereniging Het Veenschap
De herbouw van de schaapskooi voor de Vereniging Het Veenschap bij het Veenmuseum verloopt voorspoedig. Heel veel vrijwilligers zijn met veel enthousiasme bezig met de bouw. De fundering c.q. de betonvloer zijn gelegd en daarna zijn de wanden geplaatst. In wezen is het geen gehele nieuwbouw...