Home

Welkom om de website van Het Veenschap.

Bij notariële akte van 29 juni 2009 is de Vereniging het Veenschap opgericht. Onder het Veenschap wordt in dit verband verstaand het gebied dat begrensd wordt door het Hazenpad, de Hoffmansweg, de Verbindingsleiding en de Paterswal.

In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven:

  • a. behartiging van de belangen van de eigenaren;
  • b. leden zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied;
  • c. bevordering van de door het gebied karakteristieke levensgemeenschappen waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerkende elementen, structuren en processen;
  • d. ondersteunen, beschermen en ontwikkelen van een (binnen de natuurlijke omstandigheden) gevarieerde flora en fauna;
  • e. handhaving van de bestaande cultuurgrond;
  • f. het bieden van ruimte voor andere doeleinden zoals, cultuurhistorie en recreatief medegebruik, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan functies.

Zo is één en ander statutair bepaald, populair gezegd komt er het op neer om dit unieke veengebied zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat betekent dat er bomen en opslag verwijderd moeten worden zodat o.a. op veel plaatsen de heide weer terug kan komen. Hiermee is een paar jaar geleden al een bescheiden beging gemaakt. Daarnaast is er al een wandelpad aangelegd (knuppelpad) en is er een bruggetje gelegd over de Verbindingsleiding. Hierdoor is het gebied (beter) bereikbaar geworden voor wandelaars.

Om de statutaire doelstellingen voor het gehele gebied te realiseren, is dit inrichtings- en beheerplan samengesteld. Het bestuur van de vereniging het Veenschap hoopt dat dit plan er toe mag bijdragen dat dit bijzondere stukje Vriezenveen zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de oorspronkelijke unieke staat en zo voor het nageslacht bewaard blijft.

Namens het bestuur van de vereniging Het Veenschap,

Hans Fokke, voorzitterNieuws

04/05/2016 - Schapenscheren bij het Veenmuseum
De vereniging HET VEENSCHAP heeft al een aantal jaren een eigen schaapskudde. De kudde bestaat inmiddels uit ruim 80 volwassen schapen en 85 lammetjes. Het zijn schapen van verschillende rassen zoals Drentse heideschapen en Scottish blackface. Deze schapen zijn uitermate geschikt voor het begrazen...
14/03/2016 - Snoeien in Het Veenschap
Afgelopen zaterdag 12 maart is er weer volop gesnoeid en opgeruimd in het Veenschap. Het was prachtig weer en er was een mooie groep vrijwilligers aanwezig.  Ook de jeugd was sterk vertegenwoordigd.  De catering was zoals gebruikelijk weer goed verzorgd. Klik hier voor de...
22/02/2016 - Eerste lammetje geboren
Goede avond, Enige dagen eerder dan verwacht is het eerste lammetje geboren. Het liep vanmorgen in goede gezondheid in de wei en is inmiddels overgebracht naar de stal/schuur. Op bijgaande foto is te zien dat het een zwart schaap is. Hij (het is een ram) lijkt dus niet op de moeder en ook...