Home

Welkom op de website van het Veenschap.

De vereniging is in 2009 opgericht. Onder het Veenschap wordt in dit verband verstaan het gebied dat begrensd wordt door het Hazenpad, de Hoffmansweg, de Verbindingsleiding en de Paterswal.

De bedoeling van de Vereniging is om dit gebied zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat wil zeggen dat de bomen en struiken zoveel mogelijk verwijderd worden zodat de heide terug kan komen.

Er zijn daarom heel veel bomen gekapt en ook de struiken zijn zoveel mogelijk verwijderd. Periodiek worden er snoeidagen gehouden Heel veel vrijwilligers werken hier geheel belangeloos aan mee.

Omdat er toch steeds weer opslag van struiken en bomen is heeft de Vereniging inmiddels een eigen schaapskudde in beheer, deze kudde bestaat momenteel uit ruim 160 schapen inclusief de lammeren.
Ook het beheer van de schaapskudden is helemaal in handen van een grote groep (vaste) vrijwilligers.

Een actueel punt is de bouw van een schaapskooi. Tot voor enkele jaren stond er in het natuurgebied Engbertsdijksvenen een schaapskooi die eigendom was van Staatsbosbeheer. Omdat Staatsbosbeheer stopte met een eigen schaapskudde stond deze schaapskooi leeg en is ze geschonken aan het Veenmuseum.
De schaapskooi zal nu herplaatst worden en dan zal ze gebruikt door de Vereniging het Veenschap voor de huisvesting van de kudde.
De vereiste vergunningen zijn binnen en met de (her)plaatsing kan begonnen worden.

Augustus 2016,
Hans FokkeNieuws

31/10/2017 - Natuurwerkdag in Het Veenschap
Op zaterdag 4 november a.s. is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap doet hier aan mee. Iedereen die de natuur een warm hard toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, opruimen van takken enz. Om 9.00...
25/09/2017 - Dag van Het Veenschap 2017
Tussen de Oosterveenweg en het Hazenpad ligt het prachtige gebied Het Veenschap. Hier wordt door de leden van de Vereniging Het Veenschap en vrijwilligers op snoeidagen gewerkt in het veen. Op zaterdag 30 september is er weer een snoei- en opruimdag die de Dag van het Veenschap genoemd...
24/09/2017 - Vrijwilligers Het Veenschap in het zonnetje
De Vereniging Het Veenschap kent een groot aantal vrijwilligers. Vooral het beheer van de schaapskudde, die momenteel uit 185 schapen bestaat, is arbeidsintensief. Zo zijn er elke week twee mensen druk met de kudde, zij zorgen voor de verplaatsbare afrastering met schrikdraad. Ze voorzien de...